AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

Go down

Rong AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by Noel on 30/03/09, 09:02 am

[tr][td class=contentheading width="100%"] AV-98 Ingram - Patlabor AV-98 Ingram - Patlabor
Nguồn:
AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Patlabor-content
patlabor patlabor
Patlabor (a portmanteau of "patrol" and "labor") refers to Mobile Police Patlabor, a manga franchise created by Headgear, a group consisting of director Mamoru Oshii, writer Kazunori Ito, mecha designer Yutaka Izubuchi, character designer Akemi Takada, and manga artist Masami Yūki. The manga received the 36th Shogakukan Manga Award for shōnen in 1991. Patlabor (a portmanteau của "tuần tra" và "lao động") đề cập đến di động Patlabor Cảnh sát, một tiểu thuyết manga nhượng quyền thương mại được tạo ra bởi Headgear, một nhóm gồm các giám đốc Mamoru Oshii, người viết Kazunori nay, nhà thiết kế Mecha Yutaka Izubuchi, ký tự thiết kế Akemi Takada, và manga nghệ sĩ Masami Yūki. The manga nhận được 36. Shogakukan Manga, giải thưởng cho shōnen năm 1991.

The popular franchise included a manga, a TV series, two OVA series, three feature length movies, and a short film compilation, named Minipato because of its super-deformed drawing style. The series has been adapted into video games and licensed products from OST to toys. Patlabor is known for using mecha - designed by Yutaka Izubuchi - not just for police or military purposes, but also for industrial and municipal jobs. [wikipedia] Nhượng quyền thương mại nổi tiếng bao gồm một manga, một TV series, ova loạt hai, ba tính năng thời gian chiếu phim, và một bộ phim ngắn biên soạn, Minipato bởi vì tên của nó, siêu biến dạng theo phong cách vẽ. Các loạt được điều chỉnh phù hợp vào các trò chơi video và được cấp giấy phép sản phẩm từ OST để đồ chơi. Patlabor được biết bằng cách sử dụng cho Mecha - được thiết kế bởi Yutaka Izubuchi - không chỉ phục vụ cho mục đích quân sự hay cảnh sát, mà còn cho các khu công nghiệp và công ăn việc làm thành phố. [wikipedia]
Designer's Note : Thiết kế của Lưu ý:
This model is very special to me. I have plan to do this model since 10 years ago when I was a college student, but never comes to reality until now. It is one of the most detailed models that I ever design. Patlabor especially "Alphonse" Av-98 Ingram is the only Japan Mecha which I like very much, realistic. Mô hình này là rất đặc biệt với tôi. Tôi có kế hoạch để làm mô hình này từ cách đây 10 năm khi tôi đã là một sinh viên trường cao đẳng, nhưng không bao giờ đến với thực tế cho đến khi ngay bây giờ. Đây là một trong những mô hình chi tiết nhất mà tôi từng thiết kế. Patlabor đặc biệt " Alphonse "Av-98 Ingram là chỉ Mecha Nhật Bản mà tôi như thế rất nhiều, thực tế.
AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman 9b0a89ff
Photos above is build by zell2007 , he is the first person who sent me the built pics. Looks good, although there are still mistakes on assembly, like the visor and other parts, but it's okay, thanks to zell2007 for sending me the photos. Xây dựng nhà ở trên là hình ảnh của zell2007, ông là người đầu tiên gửi cho tôi các bức ảnh được xây dựng. Looks tốt, mặc dù vẫn có những sai lầm về hội, như visor và các bộ phận khác, nhưng nó okay, nhờ zell2007 gửi cho tôi những hình ảnh.

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic1
patlabor patlabor

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic2
patlabor patlabor
Storyline Storyline
The story takes place in what was, at the time of release, the near future of 1998-2002. Robots called "Labors" are employed in heavy construction work. The Tokyo Metropolitan Police has its own arsenal of Patlabors to combat crimes and deal with accidents involving Labors. The story arcs usually revolve around Tokyo Metropolitan Police Special Vehicle Section 2, Division 2. Noa Izumi is the main protagonist of the series, but all of Division 2 play roles. Câu chuyện diễn ra trong những gì đã được, tại thời điểm phát hành, tương lai gần của 1998-2002. Robots gọi là "lao động" được làm việc trong các công trình xây dựng nặng. Các Tokyo Metropolitan Cảnh sát đã có riêng của mình arsenal của Patlabors để chống tội phạm và đối phó với liên quan đến tai nạn lao động. arcs Câu chuyện thường xoay quanh xung quanh Tokyo Metropolitan xe Cảnh sát đặc biệt, mục 2, Phòng 2. Noa Izumi là chính protagonist của hàng loạt, nhưng tất cả các Bộ phận của 2 vai trò chơi.

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic3
patlabor patlabor

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic4
patlabor patlabor
The feature films follow separate continuities, referred to as the "movie timeline" and the "TV timeline." The different OVA series follow either the movie or TV timelines. Các tính năng riêng biệt theo phim continuities, gọi tắt là "thời gian xem phim" và "truyền hình thời gian." Khác nhau ova loạt thực hiện theo một trong hai phim truyền hình hoặc thời gian.

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic5
patlabor patlabor

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic6
patlabor patlabor

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Pic7
patlabor patlabor

AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman Assy1


Pass Mo file: paper-replika.com ::Hide:
[/td][/tr]

Chữ Ký:
HƯỚNG DẪN : BẠN HÃY TRẢ LỜI (REPLY) BÀI VIẾT TRƯỚC, LINK DOWNLOAD SẼ HIỆN RA
Dường như MF đang chặn truy cập từ adf, nên khi bạn click vào SKIP AD, ADF chỉ dẫn về homepage của MF.
Sau khi chờ 5 giây để button Skip Ad xuất hiện, thay vì click trực tiếp vào, bạn làm thao tác sau: Chuột phải vào button, chọn Copy Link Address. Sau đó mở một trình duyệt mới, paste link đó lên là xong
 
Noel
Noel
Quốc Sư
Quốc Sư

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 2045
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1990-12-25
Age Age : 28
From From : Đồng Tháp quê hương tôi
Jop Jop : Sv Khoa Hoc Tự Nhiên TpHcm
Sở thích Sở thích : Ngủ - Xem TV
Thông Điệp Thông Điệp : Sáng thức giấc, thấy hôm qua mình đã yêu, hôm nay vẫn thế và ngày mai càng yêu nhiều hơn.

Cống hiến Cống hiến : 126301
Danh Vọng Danh Vọng : 9860

Ngày Tham Gia : 2008-10-11

http://vuongquocgiay.forumotion.com

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by vituan99 on 04/04/09, 09:59 am

cam on
vituan99
vituan99

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 7
Male
Zodiac : Pisces From From : quinhon
Jop Jop : hoc sinh
Thông Điệp Thông Điệp : qwe
Cống hiến Cống hiến : 80
Danh Vọng Danh Vọng : 21

Ngày Tham Gia : 2009-03-26

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by Noel on 04/04/09, 01:10 pm

Surprised

Chữ Ký:
HƯỚNG DẪN : BẠN HÃY TRẢ LỜI (REPLY) BÀI VIẾT TRƯỚC, LINK DOWNLOAD SẼ HIỆN RA
Dường như MF đang chặn truy cập từ adf, nên khi bạn click vào SKIP AD, ADF chỉ dẫn về homepage của MF.
Sau khi chờ 5 giây để button Skip Ad xuất hiện, thay vì click trực tiếp vào, bạn làm thao tác sau: Chuột phải vào button, chọn Copy Link Address. Sau đó mở một trình duyệt mới, paste link đó lên là xong
 
Noel
Noel
Quốc Sư
Quốc Sư

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 2045
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1990-12-25
Age Age : 28
From From : Đồng Tháp quê hương tôi
Jop Jop : Sv Khoa Hoc Tự Nhiên TpHcm
Sở thích Sở thích : Ngủ - Xem TV
Thông Điệp Thông Điệp : Sáng thức giấc, thấy hôm qua mình đã yêu, hôm nay vẫn thế và ngày mai càng yêu nhiều hơn.

Cống hiến Cống hiến : 126301
Danh Vọng Danh Vọng : 9860

Ngày Tham Gia : 2008-10-11

http://vuongquocgiay.forumotion.com

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by girlvip_vipgirl on 04/04/09, 01:14 pm

Cho Copy cái!
girlvip_vipgirl
girlvip_vipgirl
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 40
Female
Zodiac : Aries Birthday Birthday : 1990-04-18
Age Age : 29
From From : Việt Cộng
Jop Jop : Học sinh học sinh học
Sở thích Sở thích : Chơi! Kiss
Cống hiến Cống hiến : 52
Danh Vọng Danh Vọng : 0

Ngày Tham Gia : 2009-02-11

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by Noel on 04/04/09, 01:22 pm

@ copy link thì ghi rõ nguồn công tui up.

Chữ Ký:
HƯỚNG DẪN : BẠN HÃY TRẢ LỜI (REPLY) BÀI VIẾT TRƯỚC, LINK DOWNLOAD SẼ HIỆN RA
Dường như MF đang chặn truy cập từ adf, nên khi bạn click vào SKIP AD, ADF chỉ dẫn về homepage của MF.
Sau khi chờ 5 giây để button Skip Ad xuất hiện, thay vì click trực tiếp vào, bạn làm thao tác sau: Chuột phải vào button, chọn Copy Link Address. Sau đó mở một trình duyệt mới, paste link đó lên là xong
 
Noel
Noel
Quốc Sư
Quốc Sư

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 2045
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1990-12-25
Age Age : 28
From From : Đồng Tháp quê hương tôi
Jop Jop : Sv Khoa Hoc Tự Nhiên TpHcm
Sở thích Sở thích : Ngủ - Xem TV
Thông Điệp Thông Điệp : Sáng thức giấc, thấy hôm qua mình đã yêu, hôm nay vẫn thế và ngày mai càng yêu nhiều hơn.

Cống hiến Cống hiến : 126301
Danh Vọng Danh Vọng : 9860

Ngày Tham Gia : 2008-10-11

http://vuongquocgiay.forumotion.com

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by tunhan3173 on 06/04/09, 11:40 pm

thich thật
tunhan3173
tunhan3173

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 6
Male
Zodiac : Libra Birthday Birthday : 1989-10-14
Age Age : 29
From From : Hai Phong
Jop Jop : Sinh vien
Thông Điệp Thông Điệp : Có chết cũng phải làm ma đẹp traI
Cống hiến Cống hiến : 51
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-04-06

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by ModYboM on 12/04/09, 08:44 am

dep wa, thanks nhieu nha! Cool
ModYboM
ModYboM

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 3
Male
Zodiac : Libra Birthday Birthday : 1985-09-29
Age Age : 33
From From : Hanoi
Jop Jop : Vinacap
Cống hiến Cống hiến : 30
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-04-12

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by anhduong2011 on 22/04/09, 06:59 pm

hay wa
anhduong2011
anhduong2011

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 4
Male
Zodiac : Taurus Birthday Birthday : 1996-04-27
Age Age : 23
From From : ho chi minh
Jop Jop : nguyen thia binh
Cống hiến Cống hiến : 40
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-04-22

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by phungtuan on 17/05/09, 10:33 pm

dep that
phungtuan
phungtuan

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 9
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1989-01-18
Age Age : 30
From From : gia lai
Jop Jop : sinh vien
Cống hiến Cống hiến : 81
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-05-17

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by XxDraculaxX on 18/05/09, 05:05 am

ngon vai chuong
XxDraculaxX
XxDraculaxX

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 5
Male
Zodiac : Gemini Birthday Birthday : 1989-05-22
Age Age : 30
From From : vietnam
Jop Jop : sinh vien
Cống hiến Cống hiến : 50
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-05-18

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by nguyenkhuyen263 on 22/05/09, 11:59 am

Đẹp quá đi
nguyenkhuyen263
nguyenkhuyen263

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 1
Male
Zodiac : Aries Birthday Birthday : 1988-03-26
Age Age : 31
From From : Ho Chi Minh
Jop Jop : Student/ Ho Chi Minh university of science
Cống hiến Cống hiến : 10
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-05-22

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by namsinhway on 23/05/09, 06:33 pm

114
namsinhway
namsinhway
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 16
Male
Zodiac : Libra Birthday Birthday : 1986-10-18
Age Age : 32
From From : Czech Republic
Jop Jop : Designer
Cống hiến Cống hiến : 8200
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-05-10

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by so1 on 25/05/09, 11:12 am

thật hoành tráng Cool Cool
so1
so1
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 160
Male
Zodiac : Pisces Birthday Birthday : 1984-03-11
Age Age : 35
From From : ho chi minh
Jop Jop : KSXD
Sở thích Sở thích : moi the loai
Thông Điệp Thông Điệp : Nghệ thuật là tất cả
Cống hiến Cống hiến : 1319
Danh Vọng Danh Vọng : 207

Ngày Tham Gia : 2008-11-05

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by superdo2007 on 05/06/09, 03:23 pm

Thanh nhiều ^_^
superdo2007
superdo2007

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 1
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1989-01-01
Age Age : 30
From From : HCM
Jop Jop : Sinh vien
Cống hiến Cống hiến : 10
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-05-17

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by nhokrum on 24/07/09, 03:06 pm

đẹp quá !!! có hướng dẫn ko anh ??? down về xem thử cái !! nhìn nghiền gê
nhokrum
nhokrum

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 3
Male
Zodiac : Aries Birthday Birthday : 1992-04-19
Age Age : 27
From From : Can Tho
Jop Jop : Hoc Sinh
Cống hiến Cống hiến : 50
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-07-24

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by dungxe on 27/07/09, 03:40 pm

đẹp wa
dungxe
dungxe

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 4
Male
Zodiac : Libra Birthday Birthday : 1990-10-18
Age Age : 28
From From : hcm
Jop Jop : sv
Cống hiến Cống hiến : 30
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-07-27

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by quanglata on 31/07/09, 08:14 am

cho em xin cai tem di pac hay wa
quanglata
quanglata

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 9
Male
Zodiac : Sagittarius Birthday Birthday : 1994-11-27
Age Age : 24
From From : Buon Ma Thuot
Jop Jop : Hoc Sinh , Truong Hoc
Cống hiến Cống hiến : 81
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-07-31

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by quanglata on 01/08/09, 07:01 pm

anh oi cho em cai intrucion cai lam toi cai tay bi' wa' toan` tap luon nha em thanks nhieu`
quanglata
quanglata

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 9
Male
Zodiac : Sagittarius Birthday Birthday : 1994-11-27
Age Age : 24
From From : Buon Ma Thuot
Jop Jop : Hoc Sinh , Truong Hoc
Cống hiến Cống hiến : 81
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-07-31

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by [F]aust_XVI on 22/08/09, 02:14 pm

thanks
[F]aust_XVI
[F]aust_XVI

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 3
Male
Zodiac : Libra Birthday Birthday : 1987-10-06
Age Age : 31
From From : dsfg
Jop Jop : sdgfgh
Cống hiến Cống hiến : 30
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-08-13

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by kekaro on 07/10/09, 11:47 pm

vung oi mo ra
kekaro
kekaro

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 9
Male
Zodiac : Aries Birthday Birthday : 1987-04-04
Age Age : 32
From From : Hà Tĩnh
Jop Jop : ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
Cống hiến Cống hiến : 90
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-09-24

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by jackychin on 31/10/09, 10:13 am

link
jackychin
jackychin
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 23
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1990-12-23
Age Age : 28
From From : Assassin Froce
Jop Jop : Assassin
Cống hiến Cống hiến : 203
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-10-30

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by chaylonton01 on 09/11/09, 09:57 am

đẹp quá chài hông biết ai đã làm được chưa vậy nè AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman 271590
chaylonton01
chaylonton01
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 54
Male
Zodiac : Virgo Birthday Birthday : 1986-09-03
Age Age : 32
From From : nhatrang
Jop Jop : thietke
Sở thích Sở thích : nhaydi
Cống hiến Cống hiến : 565
Danh Vọng Danh Vọng : 25

Ngày Tham Gia : 2008-12-27

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by shockshock99 on 17/12/09, 07:56 pm

thanks thanks
shockshock99
shockshock99
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 16
Male
Zodiac : Virgo Birthday Birthday : 1989-09-20
Age Age : 29
From From : HCM
Jop Jop : HS
Cống hiến Cống hiến : 160
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2009-12-17

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by kingswolfs on 20/12/09, 09:37 am

thank
đang tìm
kingswolfs
kingswolfs

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 3
Male
Zodiac : Aquarius Birthday Birthday : 1988-02-18
Age Age : 31
From From : vn
Jop Jop : kt
Cống hiến Cống hiến : 35
Danh Vọng Danh Vọng : 6

Ngày Tham Gia : 2009-12-20

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by kingswolfs on 20/12/09, 09:54 am

sao không có hướng dẫn vậy bồ. Up dùm mình cái hướng dẫn đi.
kingswolfs
kingswolfs

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 3
Male
Zodiac : Aquarius Birthday Birthday : 1988-02-18
Age Age : 31
From From : vn
Jop Jop : kt
Cống hiến Cống hiến : 35
Danh Vọng Danh Vọng : 6

Ngày Tham Gia : 2009-12-20

Back to top Go down

Rong Re: AV-98 Ingram - Patlabor Mobile Police Làm liên tưởng đến headman

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum