Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz

Go down

Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz Empty Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz

Post by Noel on 12/10/08, 02:13 pm

Vô số mẫu của Gpm và các hãng danh tiếng khác.
Database papermodel kit
Do tình hình hiện tại là mấy cái database cũ die gần hết nên em gom lại mớ kit do Koskin đã post bên Warcenter cho anh em tiện theo dõi, cần thì down cho lẹ

GPM
Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
GPM 0001-0050
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0051-0100
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0101-0150
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0151-0200
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0201-0250
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0251-0300
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM 0900-1000
[You must be registered and logged in to see this link.]

GPM Minimodel
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
21,22,23,24,25,26,__,__,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38,39,40
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 ,58,59,60
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 ,78,79,80
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 ,98,99,100
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11 3,114,115,116,117,118,119,120
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,13 3,134,135,136,137,138,139,140
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,15 3,154,155,156,157,158,159,160
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,17 3,174,175,176,177,178,179,180
181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,19 3,__,195,__,197,198,199,200
201,202,203,204,205,206,__,__,209,210,211,212,213, 214,215,216,217,218,219,220
__,222,223,__,__,226,227,228,229,230,231,232,233,2 34,235,236,237,238,239,240
241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,25 3,254,255,256,257,258,259,260
261,262,263,264,265,266,267,268
900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,__ ,913,__,915,916,917,918,919,920
921,__,923,924,__,926,__,__,929,__,931,932,933,__, __,936,__,__,939,940
__,942,943,944,945,__,947,__,__,__,__,__,953,__,95 5,956,957,__,959,960
__,962,963,964,965,__,967,__,969,970,971,972,973,9 74,975
Minimodel GPM 001,002,003,004


MALY MODELARZ

Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link down tổng hợp theo gói nhiều năm một:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
1957-1960
[You must be registered and logged in to see this link.]

1961-1965
[You must be registered and logged in to see this link.]

1966-1970
[You must be registered and logged in to see this link.]

1971-1975
[You must be registered and logged in to see this link.]

1976-1980
[You must be registered and logged in to see this link.]

1981-1985
[You must be registered and logged in to see this link.]

1986-1990
[You must be registered and logged in to see this link.]

1991-1995
[You must be registered and logged in to see this link.]

1996-2000
[You must be registered and logged in to see this link.]

2001-2005
[You must be registered and logged in to see this link.]

2006
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
1957 đến 2005 - Complete
2006 - 01-02, 03, 04-05, 06


HOBBY MODEL[

Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
Hobby Model 001-050
[You must be registered and logged in to see this link.]

Hobby Model 051-100
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
__,2,3,__,__,__,7,__,9,__,__,__,13,__,15,16,17,__, __,20
__,__,__,__,25,26,__,28,29,30,__,__,__,34,35,36,37 ,__,39,40,__,42,43
__,__,__,47,__,49,50,51,52,53,54,__,__,__,58,__,60 ,61,62,63,64,65,66
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,__ ,__,85,86,87
88,__,__,__,__,__,__,__


JSC

Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
JSC 001-050
[You must be registered and logged in to see this link.]

JSC 051-100
[You must be registered and logged in to see this link.]

JSC 101-150
[You must be registered and logged in to see this link.]

JSC 200-300
[You must be registered and logged in to see this link.]

JSC 600-1000
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38,39,40,__,42,43
44,45,46,__,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 ,61,62,63,64,65,66
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,__,79,80,81,82,83 ,84,__,86,__,__,__
90,91,92,__,__,95,__,__,__,__,__,101,102,__,104
204,207,209,210,211,214,215243,251,253,254,255,256 ,257,258,259,262,263
264,267,282,284,285,286,288,293
601,602,603,604,605,606,721,722,724,728


MODELCARD

Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
ModelCard 001-050
[You must be registered and logged in to see this link.]

ModelCard 051-100
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
1,2,3,4,5,6,7,8,__,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2 0
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38,39,__
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,__,57 ,58,59,60
61,__,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 ,78,79,80
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,__,97


FLY MODEL

Tổng hợp link down và tên các modelkit:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link từng phần:
Fly Model 001-050
[You must be registered and logged in to see this link.]

Fly Model 051-100
[You must be registered and logged in to see this link.]

Fly Model 101-150
[You must be registered and logged in to see this link.]

Fly Model 151-200
[You must be registered and logged in to see this link.]


Bao gồm các kit:
__,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,__,13,14,15,16,17,18,__,2 0
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38,39,40
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 ,58,59,60
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 ,78,79,80
__,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 ,98,99,100
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11 3,114,115,116,117,118,119,120
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,13 3,134,135,136,137,138,139,140
141,142,143,__,145,146,147,148,149,150,151,152,153


ORLIK

Gồm các kit:
Orlik 001 - Le Zebre
Orlik 002 - F4U-5 NL Corsair
Orlik 003 - BŹ-1 Gil
Orlik 004 - P-47 D-20 RA Thunderbolt
Orlik 005 - BRDM-2 model 96i
Orlik 006 - I.A.R. 80A
Orlik 007 - Jelcz W640 JS
Orlik 008 - P-40N Warhawk
Orlik 009 - Defiant Mk.I
Orlik 010 - Seafang F.32
Orlik 011 - XP - 56 Black Bullet
Orlik 012 - Zis-5
Orlik 013 - Hawker Hurricane Mk. IIB
Orlik 014 - Sopwith Triplane
Orlik 015 - Kamov A7-3a
Orlik 016 - Kyushu J7W1 Shinden
Orlik 017 - Flyer I
Orlik 018 - Petlakov Pe-2
Orlik 019 - Messerschmitt Me-163 B-0 Komet
Orlik 020 - SE-5a
Orlik 021 - Gloster G.40 Pioneer
Orlik 022 - XP-55 Ascender
Orlik 023 - Messerschmitt Me-109 G2
Orlik 024 - Jelcz GCBA 13/48
Orlik 025 - JT-34
Orlik 026 - Skot R3M
Orlik 027 - TS-11 Iskra
Orlik 028 - Dewoitine D-520
Orlik 029 - Morane Saulnier M.S. 406
Orlik 030 - P-47 D-11 Thunderbolt
Orlik 031 - Vought OS2U Kingfisher
Orlik 032 - Szczerbakow SZCZE-2
Orlik 033 - Kosciol Parafialny pod wezwaniem N.M.P. w Porabce
Orlik 034 - T-40
Orlik 035 - Albatros B I
Orlik 036 - Mosquito FB VI
Orlik 037 - XF-85 Goblin
(Orlik 038 - Savoia Marchetti S.M. 79 Sparviero)
Orlik 039 - Mitsubishi A6M3 model 32/22
Orlik 040 - Ansaldo A.1 Balilla
Orlik 041 - HL-2 Haroldek
Orlik 042 - Jakovlev Jak-3
(Orlik 043 - Canadair CL-215)
Orlik 044 - Fokker Dr.I
(Orlik A011 - Solaris Urbino 18 Hybrid)


Link
[You must be registered and logged in to see this link.]Quote:
Password giải nén cho tất cả các file là: kokotik
Tính tới thời điểm hiện tại thì link vẫn sống nhăn răng, còn sống được tới bao giờ thì chỉ có trời mới biết

Chữ Ký:
HƯỚNG DẪN : BẠN HÃY TRẢ LỜI (REPLY) BÀI VIẾT TRƯỚC, LINK DOWNLOAD SẼ HIỆN RA
Dường như MF đang chặn truy cập từ adf, nên khi bạn click vào SKIP AD, ADF chỉ dẫn về homepage của MF.
Sau khi chờ 5 giây để button Skip Ad xuất hiện, thay vì click trực tiếp vào, bạn làm thao tác sau: Chuột phải vào button, chọn Copy Link Address. Sau đó mở một trình duyệt mới, paste link đó lên là xong
 
Noel
Noel
Quốc Sư
Quốc Sư

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 2045
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1990-12-25
Age Age : 28
From From : Đồng Tháp quê hương tôi
Jop Jop : Sv Khoa Hoc Tự Nhiên TpHcm
Sở thích Sở thích : Ngủ - Xem TV
Thông Điệp Thông Điệp : Sáng thức giấc, thấy hôm qua mình đã yêu, hôm nay vẫn thế và ngày mai càng yêu nhiều hơn.

Cống hiến Cống hiến : 126301
Danh Vọng Danh Vọng : 9860

Ngày Tham Gia : 2008-10-11

http://vuongquocgiay.forumotion.com

Back to top Go down

Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz Empty Re: Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz

Post by luutrietk2 on 31/10/10, 09:37 am

còn đc mỗi cái cuối, die all rùi. anh cóa mấy cái kit này ko gửi cho em voi, năn nỉ mà Smile)
luutrietk2
luutrietk2
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 57
Male
Zodiac : Aquarius Birthday Birthday : 1992-01-24
Age Age : 27
From From : Mỹ Tho
Jop Jop : sinh viên
Cống hiến Cống hiến : 305
Danh Vọng Danh Vọng : -38

Ngày Tham Gia : 2010-10-09

Back to top Go down

Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz Empty Re: Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz

Post by minhthien99 on 05/12/10, 06:11 pm

đúng như anh kia nói link die gần hết rồi. HU HU Idea cyclops
minhthien99
minhthien99
Thần Dân Đất Giấy
Thần Dân Đất Giấy

Tổng Số Bài Gửi Tổng Số Bài Gửi : 20
Male
Zodiac : Capricorn Birthday Birthday : 1992-01-14
Age Age : 27
From From : Hồ Chí Minh
Jop Jop : Học Sinh
Sở thích Sở thích : chơi game (nhất là gunny) và làm mo hinh giay
Cống hiến Cống hiến : 293
Danh Vọng Danh Vọng : 1

Ngày Tham Gia : 2010-11-19

Back to top Go down

Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz Empty Re: Bài viết sưu tầm của yugiohzzzzz

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum